Dịch Vụ Khủng Hoảng

988 / Đường Dây Hỗ Trợ Khủng Hoảng Philadelphia (PCL)

Bạn có thể liên hệ đường dây PCL bằng cách gọi 988.

Đường Dây Hỗ Trợ Khủng Hoảng Philadelphia (PCL) là đường dây nóng hỗ trợ sức khoẻ tâm thần miễn phí, hoạt động 24/7, hỗ trợ can thiệp khủng hoảng tâm thần và cảm xúc bằng cách tiếp nhận cuộc gọi với thái độ thấu hiểu, đồng thời tìm ra giải pháp an toàn và chỉ dẫn người gọi bằng những tài nguyên sẵn có.

Điều phối viên của PCL sẽ cử đội ngũ đến tận nhà để đánh giá tình trạng của người lớn và thanh thiếu niên đang rơi vào khủng hoảng.

Người đại diện của PCL sẽ tiếp nhận đơn kiến nghị trong trường hợp cam kết không tự nguyện qua Đường Dây kết nối với Người Đại Diện về Sức Khỏe Tâm Thần bằng cách gọi 988.

PCL cũng tiếp nhận cuộc gọi hỗ trợ khủng hoảng chuyển tiếp từ 911.

PCL được Hội Đồng Quốc Tế công nhận về Đường Dây Nóng Hỗ Trợ.

International Council for Helplines

Dịch Vụ Khủng Hoảng Lưu Động Dành Cho Người Lớn

Đội Ứng Phó Hỗ Trợ Khủng Hoảng Lưu Động (CMCRT)

Để liên hệ Dịch Vụ Ứng Phó Hỗ Trợ Khủng Hoảng Lưu Động Cho Người Lớn, vui lòng gọi 988.

 • Nhà cung cấp được chỉ định đến những vùng cụ thể trong phạm vi Philadephia nhằm củng cố nhận thức và sự phối hợp của cộng đồng, thắt chặt mối quan hệ và cải thiện hiệu suất dịch vụ.
 • Đội ngũ cung cấp dịch vụ hỗ trợ can thiệp khủng hoảng lưu động ngắn hạn, hoạt động 24/7 cho từng khu vực và trên khắp thành phố.
 • Đội ngũ sẽ kết nối, rà soát và đánh giá đối tượng đang gặp khủng hoảng trong cộng đồng để cung cấp giải pháp can thiệp khủng hoảng, tiết chế, xây dựng kế hoạch an toàn, và liên kết phương pháp điều trị hợp lý và/hoặc chuyển tiếp đến các dịch vụ cộng đồng được chỉ định.
 • Các đội ngũ cũng cung cấp dịch vụ tiếp cận cộng đồng và theo dõi sức khoẻ trong vòng 72 giờ khi đối tượng đã ổn định sau khủng hoảng.
 • Các đội ngũ làm việc với người dân trong cộng đồng khi không phải ứng phó với khủng hoảng để giáo dục, hỗ trợ cộng đồng và xây dựng mối quan hệ.

Đội Hỗ Trợ Can Thiệp và Điều Tiết Khủng Hoảng (CIST)

 • CIST là dịch vụ điều tiết khủng hoảng dài hạn chuyên cung cấp biện pháp can thiệp sơ bộ, trị liệu chuyên sâu cho đối tượng trong khu dân cư và trong cộng đồng, thời hạn can thiệp lên đến sáu tuần.
 • Các dịch vụ bắt đầu trong vòng 24 giờ với đề xuất từ Trung Tâm Ứng Phó Khủng Hoảng (CRC), Đội Ứng Phó Hỗ Trợ Khủng Hoảng Lưu Động (CMCRT) hoặc Đường Dây Hỗ Trợ Khủng Hoảng Philadephia (PCL), sau khi được phê duyệt trước đó bởi Trung Tâm Sức Khoẻ Hành Vi (CBH).
 • Dịch vụ có thể sẽ bao gồm tiếp cận các biện pháp trị liệu tâm lý nhằm ngăn chặn gián đoạn trong việc điều trị.
adult mobile crisis regions

Nhà Cung Cấp

Vùng

Phục vụ

1
 • Đông Bắc
2
 • Trung Tâm Thành Phố & Phía Bắc
3
 • Phía Bắc và Tây Bắc
4
 • Phía Nam, Tây và Tây Nam

Dịch Vụ Khủng Hoảng Lưu Động Dành cCho Trẻ Em

Để liên hệ Dịch Vụ Khủng Hoảng Lưu Động Dành Cho Trẻ Em, vui lòng gọi đến Đường Dây Hỗ Trợ Khủng Hoảng Philadelphia bằng cách gọi  988

Đội Hỗ Trợ Khủng Hoảng Lưu Động Dành Cho Trẻ Em

Cung cấp tại cộng đồng lên đến 72 giờ cho trẻ em dưới 21 tuổi và đang trong tình trạng khủng hoảng sức khoẻ hành vi, giúp điều tiết tình huống và giảm thiểu rủi ro nguy hiểm tức thời.

Dịch vụ hoạt động 24/24.

Các dịch vụ có thể bao gồm:

 • Đánh Giá Tình Trạng Khủng Hoảng và Lập Kế Hoạch An Toàn
 • Gắn Kết Thanh Thiếu Niên và Gia Đình
 • Đề Xuất và Liên Kết với Các Dịch Vụ Được Cung Cấp

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khoẻ Hành Vi Trẻ Em Khẩn Cấp

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khoẻ Trẻ Em Khẩn Cấp (BHUCC) phục vụ cho trẻ em/thanh thiếu niên đang gặp vấn đề sức khoẻ hành vi nghiêm trọng cần được can thiệp càng sớm càng tốt.

Độ tuổi quy định: Trẻ em từ 3 đến 18 tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 18 đến 21 vẫn nhận dịch vụ dành cho trẻ em nếu vẫn còn đi học, hoặc trong diện được bảo hộ bởi Dịch Vụ Nhân Sinh (DHS).

Tìm hiểu thêm về BHUCC

Trung Tâm Ứng Phó Khủng Hoảng

Nếu quý vị, một thành viên trong gia đình hay người quý vị biết hiện đang gặp khủng hoảng sức khoẻ tâm thần, các trung tâm hỗ trợ khủng hoảng tâm thần nêu trên luôn sẵn sàng hỗ trợ tại Philadephia.

Có bốn (4) Trung Tâm Ứng Phó Khủng Hoảng (CRC) theo khu vực ở Philadelphia phục vụ cho người lớn và một (1) trung tâm cho trẻ em và trẻ vị thành niên.

Trung Tâm Ứng Phó Khủng Hoảng Dành Cho Người Lớn:

 • Trung Tâm Ứng Phó Khủng Hoảng (CRC) là những trung tâm cấp cứu tâm thần được chỉ định hoạt động 24/7 hỗ trợ can thiệp khủng hoảng kịp thời và đánh giá sức khoẻ hành vi cho các đối tượng có tình trạng sức khoẻ hành vi cấp tính.
 • Đây là những trung tâm chăm sóc sức khoẻ tâm thần khẩn cấp và không cần đặt lịch hẹn trước.
 • Những cá nhân muốn sử dụng dịch vụ CRC trên tinh thần tự nguyện hoặc có thể được đánh giá tại trung tâm CRC sau khi đơn kiến nghị cam kết không tự nguyện (ví dụ: Thủ tục 302) được xét duyệt.
 • Nhằm đảm bảo người dân trên cả nước tiếp cận được với dịch vụ đánh giá trình trạng khủng hoảng cấp tính, nỗ lực đang được tiến hành để thành lập Trung Tâm CRC Thứ 5 phục vụ người lớn tại các vùng phía Tây Philadelphia.

Trung tÂm Ứng Phó Khủng Hoảng Dành Cho Trẻ Em:

 • Có một (1) trung tâm CRC phục vụ trẻ em và trẻ vị thành niên.
 • Trung Tâm Ứng Phó Khủng Hoảng Dành Cho Trẻ Em tại Philadelphia (PCCRC) hoạt động 24/7 và hỗ trợ can thiệp khủng hoảng kịp thời cho trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 3 đến 17.
 • Đây là trung tâm hỗ trợ khủng hoảng khẩn cấp, không cần đặt lịch hẹn để sử dụng các dịch vụ đánh giá, biện pháp can thiệp kịp thời và các dịch vụ đề xuất theo yêu cầu tại 3300 Henry Ave. Falls 2 Building.

Đang gặp nguy hiểm hoặc cần chăm sóc y tế tức thì?
Gọi 911 ngay
.

Trung Tâm Ứng Phó Khủng Hoảng Einstein

5501 Old York Rd, Phila, PA 19141
215-951-8300

Bệnh Viện Friends

4641 Roosevelt Blvd, Phila, PA 19124
215-831-4600

open 24-hours

Trung Tâm Hỗ Trợ Sức Khoẻ Tâm Thần Cộng Đồng Hall Mercer

245 S 8th St, Phila, PA 19106
215-829-5249

open 24-hours

Bệnh Viện Temple University Episcopal

100 E Lehigh Ave, Phila, PA 19125
215-707-1200

open 24-hours

Trung Tâm Ứng Phó Khủng Hoảng Dành Cho Trẻ Em Philadelphia

3300 Henry Ave, Falls Two Building, 3rd Floor, Phila, PA 19129
215-787-2600

open 24-hours

Trung Tâm NET Access Point (Điều Trị Đối Tượng Lạm Dụng Chất Kích Thích)

1007 W Lehigh Ave, Phila, PA 19133
215-408-4987

ПThủ Tục Cấp Cứu Không Tự Nguyện (“302”)

Hướng Dẫn Cho Người Kiến Nghị:

Hướng Dẫn Thủ Tục “302”

 • Cam kết không tự nguyện hoặc “302” là một thủ tục pháp lý để bước đầu đánh giá khẩn cấp tình trạng tâm thần cho đối tượng có hành vi nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác và từ chối được đánh giá tình trạng tâm thần hay tiến hành điều trị trên tinh thần tự nguyện.  

 • Bất cứ người nào (bao gồm cảnh sát và bác sĩ) cũng có thể kiến nghị hoặc yêu cầu đánh giá tình trạng tâm thần cho người khác.
 • Quý vị có đang hỗ trợ người thân có thể cần viết đơn kiến nghị cho thủ tục cam kết không tự nguyện không?
 • Gọi 988 hoặc hỗ trợ an toàn cho đối tượng đến  Trung Tâm Ứng Phó Khủng Hoảng gần nhất.

Phối Hợp Ứng Phó Lưu Động

Đơn Vị Ứng Phó Thay Thế (ARU-2)

 • Đơn Vị ARU-2 sẽ ứng phó với các cuộc gọi quá tải từ 911 ở khu dân cư Kensington và phân phối thuốc NARCAN và/hoặc hướng dẫn người dân cách sử dụng NARCAN.
 • Đơn Vị Ứng Phó Thay Thế (ARU-2) là chương trình thay thế phối hợp với các chuyên gia cấp cứu khẩn cấp, nhân viên phụ trách, chuyên gia chăm sóc sức khoẻ cộng đồng nhằm cung cấp các dịch vụ ứng cứu tại khu dân cư Kensington.
 • ARU-2 là chương trình ứng phó tại địa phương cung cấp:
  • Biện pháp can thiệp tức thời.
  • Hỗ trợ các cá nhân với liên kết và đề xuất đến các dịch vụ điều trị lạm dụng chất kích thích.
  • Kết nối người dân với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ hành vi và điều trị lạm dụng chất kích thích bằng các biện pháp ứng phó nhanh chóng trong phạm vi cộng đồng.

Đội Ngũ Đồng Hỗ Trợ Ứng Phó Tình Huống Nghiêm Trọng  CIRT

CIRT phối hợp với những chuyên gia chăm sóc sức khoẻ tâm thần cùng với Đội Can Thiệp Khủng Hoảng (CIT) – các công an nhân dân có nghiệp vụ từ Cục Cảnh Sát Philadephia (PPD). Chương trình hiện đã mở rộng với sự thành lập của Tiểu Đội Sức Khoẻ Hành Vi PPD, và hiện đã sẵn sàng để hoạt động trên khắp cả nước vào ca ban ngày của các ngày trong tuần. Kế hoạch mở rộng tiếp theo dự kiến trong năm 2023.

Các đội CIRT tiếp nhận những sự việc liên quan đến sức khoẻ hành vi với sự tham gia của công an nhân dân với mục tiêu:

 • Điều tiết tình trạng khủng hoảng
 • Giảm thiếu sử dụng vũ lực để bắt giữ và giam giữ các cá nhân có tình trạng hành vi bất ổn
 • Giúp người dân tiếp cận liệu pháp điều trị và các dịch vụ khác trong cộng đồng

Chương trình bao gồm Đội Tiếp Cận CIRT gồm các Chuyên Gia Tiếp Cận Hiện Trường, Đội Ngũ Chuyên Nghiệp và/hoặc Chuyên Gia Phục Hồi, hỗ trợ điều phối các biện pháp sơ bộ tại hiện trường với sự hỗ trợ từ những trung tâm hỗ trợ cộng đồng, đồng thời theo dõi sức khoẻ khi tình trạng đối tượng đã ổn định sau khủng hoảng.

CIRT được điều phối từ những điều phối viên của tổng đài 911 và điều hướng từ cảnh sát (đề xuất cá nhân bởi đội CIRT, nhân viên khác, Đơn Vị Hỗ Trợ Sức Khoẻ Hành Vi).

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về 988

Tìm hiểu thêm về Tổng Đài Ngăn Chặn Khủng Hoảng & Hành Vi Tự Vẫn 988. Từ giới thiệu về tổng đài, loại hình dịch vụ tổng đài cung cấp và hơn thế nữa.